This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title

Tỳ Hưu vàng to giúp hóa sát tịch tà FH130G

6,798,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng Tỳ hưu vàng, bột đá mạ vàng ((tại Việt Nam)). + Kích thước (dài x rộng x cao): 50cm x 23cm x 45cm + Khối lượng: 7kg + Ý nghĩa: Tỳ hưu vàng to – như ý vượng tài mang lại may mắn về tài lộc,

Tỳ hưu vàng trên đống vàng to mang may mắn, tài lộc FH134G

7,644,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng Tỳ hưu vàng, bột đá mạ vàng ((tại Việt Nam)). + Kích thước (dài x rộng x cao): 42cm x 24cm x 52cm. + Khối lượng: 5.5 kg. + Ý nghĩa: Tỳ hưu vàng to – vượng tài bích tà mang lại may mắn về tài

Tỳ hưu lưu ly ngọc vàng kéo bắp cải giúp chiêu tài lộc FG165A

8,039,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu lưu ly ngọc vàng kéo bắp cải bằng bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 45cm x 24.5cm x 39cm + Khối lượng: 8.8kg + Ý nghĩa: Tụ Tài Nạp Phước – linh vật số một

Tỳ Hưu Xanh Chữ Phước Lớn giúp trấn trạch, chiêu tài FH109G

9,141,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bằng bột đá màu lớn ((tại Việt Nam)). + Kích thước (dài x rộng x cao): 56cm x 28cm x 56cm + Khối lượng: 10kg + Ý nghĩa: Tỳ hưu xanh chữ phước lớn – nhật tiến đẩu kim, trấn trạch, chiêu tài. Biểu tượng

Tỳ Hưu Xanh mang lại nhiều may mắn, tài lộc FH103G

9,152,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng Tỳ hưu xanh nhỏ, bột đá màu ((tại Việt Nam)). + Kích thước (dài x rộng x cao):45cm x25cm x 55cm + Khối lượng: 14,5kg + Ý nghĩa: Tỳ hưu xanh lớn – nhật tiến đẩu tiên mang lại may mắn về tài lộc, hóa sát

Tỳ Hưu Lam Ngọc Ngồi hút tài lộc, mang may mắn FR083

1,776,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng tỳ lam ngọc ngồi ((tại Việt Nam)). + Kích thước (dài x rộng x cao): 8cm x 6cm x 10cm + Khối lượng: + Ý nghĩa: Thu hút tài lộc cho gia chủ, mang lại sự may mắn cho người dùng, có tác dụng trấn trạch,

Tỳ Hưu Quả Cầu Đá Mắt Mèo giúp trừ tà hóa sát FS6204

679,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ Hưu quả cầu đá mắt mèo (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 3cm x 1.5cm x 1cm + Khối lượng: 15g + Ý nghĩa: Biểu tượng chiêu tài tăng lộc, trừ tà hóa sát, hóa giải tiểu nhân thị phi… +

Tỳ hưu đá nham thạch giúp chiêu tài hút lộc FR069

8,282,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá nham thạch ((tại Việt Nam)) + Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 5cm x 12,5cm + Khối lượng: 1,9kg/cặp + Ý nghĩa: Tỳ hưu là linh vật số 1 trong phong thủy mạnh về chiêu hút tài lộc, trừ tà, hóa

Tỳ Hưu Lam Ngọc Bờm Lớn mang may mắn, trấn trạch FHM018

3,786,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện Tượng tỳ hưu lam ngọc bờm lớn ((tại Việt Nam)). + Kích thước (dài x rộng x cao) 18cm x 7cm x 14cm + Khối lượng: + Ý nghĩa Thu hút tài lộc cho gia chủ, mang lại sự may mắn cho người dùng, có tác dụng

Cặp Tỳ Hưu đá Hoàng Long ngậm tiền nhỏ mang may mắn FS133

383,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Cặp Tỳ Hưu đá Hoàng Long ngậm tiền nhỏ ((tại Việt Nam)). + Kích thước (cao x dài x rộng): 2,3cm x 4,5cm x 1cm + Khối lượng: 23gr + Ý nghĩa: thu hút, chiêu tài lộc, mang may mắn cho người đeo, hợp mệnh Kim và

Thế Giới Tỳ Hưu – Trang Sức Tỳ Hưu – Tỳ Hưu Ngọc Phỉ Thúy – Tỳ Hưu