This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title

Tỳ hưu xanh đá Lapis nhỏ mang may mắn, trừ tà FDL101

3,850,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ Hưu xanh đá Lapis – thanh kim tự nhiên, màu xanh có lẫn các hạt vàng sa khoáng ((tại Việt Nam)). + Kích thước (dài x rộng x cao): nhiều kích cỡ + Khối lượng: 500-900gr. + Ý nghĩa: Thu hút vận may cho gia chủ,

Tỳ hưu Phỉ Thúy đặc biệt chiêu tài, bảo trợ sức khỏe FS5151-4595

4,595,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy đặc biệt – Có kèm giấy của Viện Đá Quý (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 4.5cm x 2.5cm x 1.3cm + Khối lượng: 29g + Ý nghĩa: Biểu tượng cho sự chiêu tài phát lộc, thăng

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy giúp chiêu tài phát lộc FS5151-4940

4,940,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy vân trắng, xanh lý (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 4.5cm x 1.8cm x 1.2cm + Khối lượng: 29.6g + Ý nghĩa: Biểu tượng cho sự chiêu tài phát lộc, thăng quan tiến chức, bảo trợ sức

Tỳ hưu ngọc phỉ thúy giúp công danh thăng tiến, thuận lợi FS5151-4716

5,470,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy vân xanh xám (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng): 5cm x 2.5cm + Khối lượng: 34.5gr + Ý nghĩa: Biểu tượng cho chiêu tài phát lộc, thăng quan tiến chức, bảo trợ sức khỏe, tịch tà hóa sát. +

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy giúp công việc thuận lợi hơn FS2002-8757

10,158,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy vân trắng xanh lý (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng): 5.3cm x 2.6cm + Khối lượng: 40.73g + Ý nghĩa: Biểu tượng cho chiêu tài phát lộc, thăng quan tiến chức, bảo trợ sức khỏe, tịch tà hóa sát.

Tỳ hưu ngọc bích mang may mắn, chiêu tài FS5011-10079

10,079,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc bích – Có kèm giấy của Viện Đá Quý (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 4.5cm x 2.5cm x 2.3cm + Khối lượng: 44g + Ý nghĩa: Biểu tượng cho sự chiêu tài phát lộc, thăng quan tiến chức,

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy chiêu tài, thăng tiến công việc FS2005-9100

10,556,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy vân xanh đậm (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng): 5.6cm x 2.6cm + Khối lượng: 31.38g + Ý nghĩa: Biểu tượng cho chiêu tài phát lộc, thăng quan tiến chức, bảo trợ sức khỏe, tịch tà hóa sát. +

Tỳ hưu Ngọc Bích giúp bảo trợ sức khỏe FS5011-10957

10,957,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Ngọc Bích vân xanh lý (tại Việt Nam),(Có giấy kiểm định). + Kích thước (dài x rộng x cao): 5.2cm x 2.5cm x 2cm + Khối lượng: 42.5gr + Ý nghĩa: Biểu tượng cho chiêu tài phát lộc, thăng quan tiến chức, bảo trợ sức

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy giúp thăng quan tiến chức FS2003-9585

11,119,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy cõng gậy như ý vân trắng xanh lý (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng): 4.5cm x 2.2cm + Khối lượng: 32.49g + Ý nghĩa: Biểu tượng cho chiêu tài phát lộc, thăng quan tiến chức, bảo trợ sức khỏe,

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy giúp chiêu tài phát lộc FS2005-9900

11,484,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy vân xanh đậm (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng): 5.8cm x 2.8cm + Khối lượng: 34.14g + Ý nghĩa: Biểu tượng cho chiêu tài phát lộc, thăng quan tiến chức, bảo trợ sức khỏe, tịch tà hóa sát. +

Thế Giới Tỳ Hưu – Trang Sức Tỳ Hưu – Tỳ Hưu Ngọc Phỉ Thúy – Tỳ Hưu